Günümüzde pek çok kişi Karadağ’da oturma ve çalışma izni almayı düşünmektedir. Karadağ Avrupa’nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında kalan bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğusunda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile komşudur. Sahip olduğu jeopolitik konumu gereğince Karadağ oturum izni almak ve çalışma izni almak konusunda oldukça tercih edilir bir hale gelmiştir. Karadağ oturma ve çalışma izni nasıl alınır sorusunun cevabı Karadağ’da kuracağınız yeni hayatınıza önemli bir hareket katabilir. Aşağıda yer alan bilgiler üzerinden Karadağ çalışma ve oturma izni konusunda doğru adımlar atabilirsiniz.


Karadağ’a Nasıl Gidilir?

Türkiye’den Karadağ’a gitmek isteyenlerin tercih edebileceği birkaç yol var. Uçak ile gitmek isteyenler Podgorica ve Tivat şehirlerine bir uçak bileti alarak ülkeye gidebilir. Podgorica’ya direkt ya da 1 veya 2 aktarmalı uçuşlarla varılabilir. Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tüm pasaport tiplerinde vizesiz geçiş sağlamaktadır. T.C. Pasaportu sahibi kişiler 90 günü geçmeyecek şekilde Karadağ’da vizesiz kalabilmektedir. 90 günden daha fazla kalınabilmesi için kişinin oturum iznine ihtiyacı vardır. Oturum izni alması gereken bu süreçte şirket/şube kurarak bir ticari faaliyet gösterilecekse veya bir iş yerinde sigortalı çalışılacaksa ‘çalışma izni’ alınması gerekmektedir.


90 Güne Kadar Konaklama Hakkı Nedir?

Yabancı uyruklu bir kişi Karadağ’da C tipi vizeyle 180 gün içinde toplam 90 güne kadar konaklayabilir. Türk vatandaşları, iki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması çerçevesinde, Karadağ’a yapacakları seyahatlerde, son 180 gün içerisinde kalış süresi toplam 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır. 90 gün Karadağ’da kalan Türk vatandaşı, ülkeye ilk giriş gününden itibaren 180 günlük bir süre sonunda Karadağ’a tekrar girebilir ve kalabilir. Karadağ’da otel, motel veya hostel gibi yerler dışında kendi imkanlarıyla konaklayacak kişiler, Karadağ’a geldiklerini bir gün içinde bulundukları bölgedeki “Tourism Information” ofislerine bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, para cezasına çarptırılabilirler.


Karadağ’da Çalışma İzni Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?

Dünyadaki her ülkenin kendine ait kuralları ve bürokratik işlemleri bulunur. Ülkelerin kendilerine has olan bu kurallar Karadağ’da oturum ve çalışma izni alma konusunda da geçerlidir. Karadağ çalışma izni, Karadağ vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin belli şartları sağlayarak Karadağ’da çalışması ve çalıştığı süre zarfında geçici olarak yaşayabilmesi için verilen izindir. 

Montenegro oturma ve çalışma izni, yabancı uyruklulara hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın verilmektedir.  Tek şart kişinin onaylanmış ve yayınlanmış anlaşmalara ve genel usullere uyum sağlamasıdır.  Karadağ’da çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların, dikkat edeceği Karadağ’da çalışma izni şartları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Öncelikle mesleki tecrübe edinmek amacıyla Karadağ’da çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Karadağ’da belli bir pozisyonda iş teklifi aldığını, eğitim bilgilerini, bireysel yeterlilik seviyesini ve sağlığında herhangi bir problem olmadığını beyan etmesi gerekir.

Yabancı uyruklu bir kişinin Karadağ’da çalışma izni alabilmesi için;

Geçerli bir kimlik kartına ve seyahat belgesine,

Ayrıca Karadağ’da çalışma ve oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin daha önce Karadağ’a giriş ve ikamet yasağı almamış olması; vatandaşı bulunduğu ülkesinde altı aydan fazla hapis cezasına çarptırıldıkları bir hukuki geçmişlerinin ve haklarında kamu düzenini tehdit ettiğine dair herhangi bir kanıtlı belgenin bulunmaması gerekmektedir.


Karadağ Geçici Oturma ve Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Yapılır?

Geçici oturma izni ve çalışma izni başvuruları başvuracak yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği yerde bulunan İç İşleri Bakanlığı ofisinde yapılmaktadır. Başvuru için hazırlanan belgelerin yeminli tercüman tarafından Karadağca’ya çevrilmiş olması gerekmektedir. Başvuru esnasında yabancı uyruklu kişinin fotoğrafı çekilir, parmak izleri ve dijital imzası alınır. 12 yaşından küçükler için parmak izine gerek yoktur.

Montenegro çalışma ve oturma izni, emniyet ve istihbarat gibi ilgili birimlerin başvuran kişi hakkında Karadağ’ın kamu güvenliğine karşı tehdit oluşturmadığına dair olumlu görüş bildirmesinin ardından kişiye verilir. Emniyet ve istihbarat birimleri, başvuru sahibine ilişkin bilgi talebine talebin yapıldığı günü takiben 10 gün içinde görüş bildirmek durumundadır. Eğer 10 gün içinde görüş bildirilmezse kişinin güvenlik açısından tehdit oluşturmadığı kabul edilir ve kişiye geçici çalışma ve oturma izni verilir. Geçici oturma ve çalışma izni reddedildiği takdirde kişinin itiraz hakkı vardır. Reddedilen tarihi takiben 8 gün içinde kişi karara itiraz edebilir. Kişi itiraz başvurusunu şahsen kamu kurumlarına yapmalı, takip etmeli ve sonuçlandırmalıdır.


Geçici Oturma ve Çalışma İzni Hangi Koşullarda Geçerli Olmaktan Çıkar?

Geçici oturma ve çalışma izninin geçerli olmaktan çıktığı bazı durumlar vardır. Bunlar;

Çalışma ve oturma izninin geçerlilik süresinin bitmesi

İznin verilme nedenlerinin ortadan kalkması

Geçici ikamet sırasında Karadağ dışında bir yerde 365 günlük dönemde 30 günden fazla kalması 

Karadağ’a girişine ve kalmasına engel teşkil eden durumların tespit edilmesi (geçersiz veya sahte kimlik/seyahat belgelerinin kullanılması, vize veya oturma izninin olmaması, son 180 gün içinde 90 günden fazla ülkede kalmış olması, kalışı sırasında yeterli maddi kaynağa sahip olmaması veya dönüşü/başka ülkelere gidişi için yeterli maddi kaynağa sahip olmaması, güvenlik sebebiyle başka bir ülkeden sınır dışı edilmiş olması, iç güvenliğe ve halk sağlığına tehlike oluşturması vs.)

Yabancı bir ülkeden veya Karadağ’dan sınır dışı edilmesine ilişkin koruyucu bir tedbir alınması

Geçici oturma izninin, veriliş amacı dışında kullanılması

Aile birleşimi için alınan geçici oturma izninde, anlaşmalı evlilik yapıldığı tespit edildiğinde

Karadağ emniyet makamları, yabancının geçici oturma izninin geçerliliğinin bitmesi veya yabancının daimî ikamet hakkı kazanması haricinde yukarıda belirtilen koşulları tespit ettiği takdirde, durumu İç işleri Bakanlığına bildirir.

Bunun üzerine, Bakanlık kişinin geçici oturma ve çalışma izninin sonlandırılmasına karar verir. Kararı takiben yabancının 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi istenir. Ayrıca, yabancının Karadağ’a girişine de yasak getirilebilir. Giriş yasağı süresi 1 ay ile 1 yıl arasında değişebilir ve Karadağ’dan ayrılış günü itibarıyla başlar. Yabancı uyruklu kişi kararın alındığı günden itibaren 8 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, kararın uygulanmasını etkilemez.


Karadağ Daimî Oturma İzni Nasıl Kazanılır?

Karadağ’da oturma izinleri senelik olarak verilmektedir. Oturma izni biten ilgili kişi eğer mevcut şartları taşımaya devam ediyorsa yine senelik olarak oturma izni uzatılmaktadır. Birer yıl şekilde uzatılan izinler 5 yılın sonunda, müracaat sahiplerinin gerekli koşulları sağlamaları halinde daimî oturma izni olarak tabir edilen 5 yıllık oturum iznine dönüştürülebilmektedir. Daimî oturma izni başvurusunda bulunabilmek için, yabancının 5 sene kesintisiz olarak Karadağ’da bulunması gerekmektedir. Yabancı, 5 sene boyunca, toplamda 10 ay veya tek seferde 6 ay Karadağ dışında bulunabilir. Daimî oturma izni başvurusunda, yabancının Karadağca bilgisini (sözlü ve yazılı olarak) belgelendirmesi talep edilebilir.