Karadağ çalışma izni Karadağ vatandaşı olmayan yabancı uyruklu bir kişinin istenen şartları yerine getirerek Karadağ’da çalışabilmesi ve çalıştığı süre boyunca geçici olarak ikamet edebilmesine olanak tanıyan bir izindir. Karadağ’da çalışma izni ülkenin genel usullerine ve resmî anlaşmalarına uyum sağlayan tüm yabancılara verilmektedir. Bu izni alırken kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Karadağ çalışma vizesi ile ülkede çalışmanıza engel bir yasal durum söz konusu olmaz. 

Kişi eğer Karadağ’da mesleki bir tecrübe kazanmak istiyorsa Montenegro çalışma izni alması için öncelikle Karadağ’da kendisine uygun bir iş pozisyonunda iş teklifi alması gerekir. Bu iş teklifini, bu konuda aldığı eğitimi, bireysel yeterliliğini ölçen seviyesini ve sağlıklı bir birey olduğunu kanıtlayan belgeleri beyan etmesi gerekir.

Karadağ’da çalışma ve oturma izni almak isteyen bir bireyin daha önce Karadağ’a giriş ve ikamet etme yasağı almamış olması; vatandaşı olduğu ülke sınırlarından altı aydan fazla hapis cezasına almamış olması ve haklarından kamu düzenini tehdit ettiğine dair kanıtlı bir belge olmaması şartları aranır.

Yukarıdaki şartları sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin Karadağ’da çalışma izni alabilmesi için; geçerli bir kimlik kartına ve seyahat belgesine, geçim kaynağına, barınma imkanına ve sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir.


Karadağ’da Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Karadağ’da çalışma ve oturma izni almak isteyen kişinin öncelikle Karadağ’da bulunan bir şirket tarafından iş teklifi alması gerekmektedir. Çalışma vizesi başvurusuna ancak bu teklifi beyan ederek başvurabilir. Karadağ çalışma vizesi türü üç farklı kategoride verilmektedir. Mevsimlik, geçici ya da şirket bünyesindeki işler şeklinde isimlendirilmiştir. Çalışma izni almak için başvuruda bulunacak kişi Karadağ’da çalışacağı süreyi net bir şekilde beyan etmelidir. Bu detay çalışma izni başvurusunda oldukça önem arz eder. Çalışma süresinin net ifade edilmemesi durumunda başvurunun reddedilmesi söz konusu olabilmektedir.

Karadağ’da çalışma ve geçici oturma izni işlemleri Karadağ İstihdam Bürosu tarafından sağlanmaktadır. Yabancı uyruklu bir kişinin Karadağ’da çalışması için C tipi ya da D tipi vize alması gerekir. Kişi Karadağ’a giriş yaptıktan sonraki 10 gün içerisinde çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır. Karadağ’da ister sezonluk işçi olarak çalışmak ister şirket kurmak ya da kalıcı meslek edinmek üzere çalışmak olsun çalışma izni için gereken tüm belgeler Karadağ İstihdam Bürosu’na teslim edilmelidir. İstenen tüm belgeler teslim edildiği tarihi takiben 7 günlük bir süre içerisinde değerlendirilerek çalışma izni sonucu başvuru sahibine teslim edilir.


Karadağ Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

Karadağ çalışma izni türleri aşağıdaki gibidir;

-Yabancı uyrukluların Karadağ’da mevsimlik istihdamı

-Sözleşmeli olarak Karadağ’da geçici çalışma izni

-Karadağ’da kurulan bir şirket şubesinde çalışma izni


Karadağ Çalışma İzni Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Karadağ çalışma izni başvurusu için gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

Pasaport: Karadağ çalışma izni başvurusunda, başvuru sahibi pasaportunun aslını ve noter tasdikli bir suretini mutlaka yanında bulundurmalıdır.

Karadağ çalışma izni başvuru formu: Başvuru formu, başvuru sahibinin imzasını ve başvuru tarihini içeren tutarlı ve eksiksiz bilgilerle doldurulmalıdır.

Karadağ şirketi davet mektubu: Başvuru sahibinin, Karadağ’da çalışma izni alması için, ilgili şirket tarafından hazırlanmış davet mektubunu sunması gerekmektedir.

Mesleki ve eğitimsel sertifikalar: Karadağ çalışma izni başvurusunda başvuru sahibinin mesleki geçmişini ve mesleki eğitim diplomasını belgelemesi beklenmektedir.

Adli sicil kaydı: Başvuru sahibinin adli sicil kaydı, kişinin imzasıyla birlikte eklenmesi gereken Karadağ çalışma izni başvuru evrakları arasında yer almaktadır.

Sağlık raporu: Kişinin Karadağ’da çalışma izni alabilmesi için, çeşitli sağlık kurumları aracılığıyla, sağlıklı olduğunu ve kamu sağlığını tehdit eden bir hastalık taşımadığını kanıtlaması ve belgelemesi gerekmektedir.


Karadağ’da Çalışmak için Alınabilecek Vizeler Hangileridir (Sadece Karadağ’ın Vize Talep Ettiği Ülkeler için)?

Yabancı uyruklu bir kişinin Karadağ’da çalışmak için alacağı iki tip vize bulunur. Bu vizelere C tipi ve D tipi vize denir. C tipi vize kısa süreli bir vize türüdür. Yabancı uyruklu kişileri Karadağ’a çalışmak üzere gelmek için kullanabileceği bu vize türünün süresi en fazla 90 gündür. Yabancı uyruklu bireyin, Karadağ çalışma izni almak için, Karadağ’a giriş yaptıktan sonra, ilk 10 gün içerisinde gerekli belgelerle birlikte çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

D tipi vize, Karadağ’da 90 günden fazla konaklayacak yabancı uyruklu kişilere verilmektedir. D tipi vize alarak Karadağ’da oturma izni ve çalışma izni edinmek isteyen kişi ülkedeki istihdam faaliyetlerine katılımını kanıtlaması gerekir. Katıldığı istihdam faaliyeti dolayısıyla Karadağ’da çalışma izni edinmek isteyen D tipi vize sahibi yabancı uyruklu kişinin, Karadağ’da bulunduğu ilk 10 gün içerisinde çalışma izni için başvuru yapması gerekmektedir.

Karadağ’da çalışmak üzere Karadağ çalışma vizesi almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve başvuru ücretini yatırarak makbuzu ile yaşadıkları ülkedeki Karadağ Büyükelçiliği’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.


Karadağ’da İş Hayatı Nasıldır?

Karadağ çalışma süresini haftalık ortalama 40 saat olarak belirtmektedir. Karadağ’da yaşayan kişiler çalıştıkları işlerin dışında mevcut gelirlerini artırmak için ek işler de yapabilmektedir. Karadağ’da sezonluk işlerin diğer sektörlere nazaran daha çok bulunabildiği turizm sektörü çalışma saatleri ve ücretler açısından dezavantajlı görünmektedir. Çünkü Karadağ’da, turizm işlerinde sezonluk çalışan işçiler, günde ortalama 11 ile 12 saat arasında çalışmaktadır.

Karadağ’da mesai saatleri hafta için 08.00-16.00 arasındadır. Çalışan kişileri ek mesai yapmaları da söz konusu olmaktadır. Ek mesai yapan kişilere fazla mesai ücreti ödenmektedir. Karadağ’da hafta sonu tatilleri yasaldır. Dolayısıyla pek çok meslek sahibi kişi hafta sonu sosyalleşirken aynı zamanda ek işler yaparak da aylık gelirini artırabilmektedir.


Karadağ’da Çalışmak için Tercih Edilen Meslekler Nelerdir?

Karadağ’da çalışmak için ideal olan ve kabul gören pek çok meslek grubu bulunur. Mühendislik, bilgi teknolojileri, yazılım, bankacılık, doktorluk ve çevirmenlik gibi meslek kategorileri Karadağ’da kalıcı iş kategorisinde kabul gören mesleklerdir. Mevsimlik çalışmak için ise barmenlik, animatörlük, garsonluk, organizatörlük ya da fotoğrafçılık tercih edilmektedir. Sözleşmeli ya da geçici iş olarak da tarif edilebilecek dadılık ya da bakıcılık bu kategoride popülerliğini her zaman korumaktadır. Son yıllarda köpek gezdiriciliği de oldukça tercih edilen iş grubu arasında yer almaktadır.

Tüm bu sayılanların dışında her zaman aranılan sektör inşaat sektörüdür. Karadağ’da bu sektör iş pozisyonlarıyla her zaman ön plana çıkmaktadır. Popüler olan sektörden bahsetmişken dezavantajlı olan meslek grubuna da değinmek gerekir. Avukatlık mesleği, Karadağ’da çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişileri yapabileceği iş açısından dezavantajlı bir konumdadır. Çünkü Karadağ devleti hukuk ve devlet işleriyle alakalı meslek kollarından kendi vatandaşlarına istihdam sağlamayı tercih etmektedir.

İnşaat sektörü, Karadağ’da “aranan eleman” niteliğindeki iş pozisyonlarıyla ön plana çıkmaktadır. Karadağ devletinin, hukuk ve devlet işleriyle alakalı meslek kollarında kendi vatandaşlarını tercih etmesi sebebiyle, avukatlık mesleği, Karadağ’da çalışmak isteyen yabancı uyruklu avukatlar için dezavantajlı görünmektedir. Karadağ’da çalışmak isteyen yabancılar için iş fırsatları temelde yüksek unvanlı meslekleri ve mevsimlik işleri kapsamaktadır.