Vergiler, devlet için gerekli olan gelirlerin önemli bir kısmını oluşturur. Devletin kamu giderlerini karşılamak için gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız ve zorunlu olarak temin ettiği parasal değer vergi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle vergilerin, bazı temel kamu harcamaları için önemli bir kaynak oluşturduğunu söyleyebiliriz. Vergi sistemi, iş kurmak isteyenleri ya da mevcut iş sahiplerini ilgilendiren önemli bir konudur. Tâbi oldukları vergi kanunu ve vergi yönetimi, işletmenin yasal olarak devam ettirdiği süreci yakından ilgilendirir. Bu nedenle Karadağ’da iş kurmak isteyenler de öncelikle Montenegro vergi sistemi nasıl sorusunun cevabını merak etmektedir. Karadağ vergi sistemi hakkında önemli bilgileri edinerek işletmeniz için doğru bir ön değerlendirme yapabilirsiniz. 


Vergi Yönetimi ve Danışmanlığı Nedir?

Vergi yönetiminde vergilerin yasalara uygun ve en düşük maliyetle toplanması için prosedürlerin belirlenmesi esastır. Vergi planlamasının kapsamında yer alan yararlanılması mümkün olarak öngörülen vergi avantajlarının ve risklerin tanımlanması vergi yönetiminin de bir parçasıdır. İşletmeler vergi planlaması ve yönetimiyle vergi yüklerini kolaylıkla yönetebilir. Karşılaşabilecekleri riskleri ön görebilir ve hesaplayabilir. Olası uyuşmazlıkları engelleyebilecek önlemleri alabilir. Her ülkenin vergi sistemi farklı işlediği için vergi yönetimi için atılacak adımları da farklıdır. Vergi yönetiminin önemli işlevleri vardır. Bunlar;

  • Vergi yönetiminin vergi yükü ve mükellefiyetine yönelik sistemik süreçler bütünü olarak işlevi vardır.
  • Muhasebeyi ilgilendiren raporlarda eksiklikleri ya da hataları tespit eder.
  • Vergi süreçlerini kontrol eder, doğruluğunu tespit eder.
  • Mevzuat uyum ve protokollerini kontrol eder. 
  • Vergi strateji ve politikalarını tespit eder.

Vergi yönetiminin sağlıklı yürütülmesi için vergi danışmanlığının önemi büyüktür. Çünkü vergi danışmanları vergi hukuku, planlama ve uyum konusunda uzmanlaşmıştır. Vergi kanunları güncellendiğinde takip eder. Süreli işleri zamanında sonuçlandırarak cezai durumlara düşme durumunu engeller. Gerekli beyannameleri hazırlar ve işletmelerin vergi yükümlülüğünü en aza indirir. Bu nedenle iş sahipleri için vergi yönetimi ve danışmanlığı öncelik verilmesi gereken konular arasındadır. Eğer işinizi Karadağ’da kurmayı düşünüyorsanız Karadağ vergi yönetimi ve danışmanlığıyla ilgili destek almanız olası vergi yükümlülüklerini daha kolay öngörmenizi sağlayabilir. 


Karadağ’da Vergi Danışmanı Ne İş Yapar?

Uluslararası adıyla Montenegro olarak bilinen Karadağ’da vergi danışmanı birçok konuda destek verebilmektedir. Montenegro vergi sistemi hakkında konuya hakim uzmanlar birçok düzenleme için de yardımcı olabilir. Vergi kanunları konusunda eğitim almış profesyonel kişiler vergi danışmanlığını yürütmektedir. Muhasebeciler genel olarak bilgi sahibi olsa da tüm muhasebeciler vergi danışmanlığı yapamaz. Bu nedenle Karadağ’da vergi danışmanlığı almak avantajlı olabilir. Montenegro’da vergi danışmanı vergi belgelerini ve beyannamelerini toplar. Vergi konusunda gerektiğinde evlilik, boşanma, doğum gibi geçiş dönemlerinde de yardımcı olur. Müşterinin temsil edilmesinin gerektiği durumlarda Karadağ Ticaret mahkemesi ya da resmi kurumlarda bulunur. Vergi kanunları ve yönetimine aşina olmayan iş sahipleri için Monexperts’in hizmetleri oldukça avantajlıdır. Monexperts ile işletme olarak yürütülmesi gereken birçok prosedürü kısa sürede hızlı ve güvenli bir şekilde çözümleyebilirsiniz.


Karadağ’da Şirket Kurmak İçin Vergi Yönetiminin Önemi

Karadağ’da şirket kurmak isteyenler için işletmenin sahip olduğu özel vergi durumlarından haberdar olmak, tahmini vergilerin ödenmesi, beyannamelerin hazırlanması, gereken formların doldurulması, kredilerle ilgili mali durumun gözden geçirilmesi gibi birçok detay bulunur. Gerektiğinde temyizler ya da tahsilat sorunları, Karadağ’da vergi yükümlülüklerinin size getirdiği her şey vergi yönetiminin bir parçasıdır. Karadağ’da işletmenizin faaliyetlerini sürdürürken yasal konularda zarar görmemek için vergi yönetimi dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. 


Karadağ’da Değişen Vergi Sistemi ve Oranları

Karadağ’da 2022 yılında vergi ve sigorta sistemindeki değişiklikleri de içeren kapsamlı bir program hazırlanmıştır. Karadağ vergi oranları incelendiğinde genel KDV oranı %21 olarak belirtilmektedir. Turizm dahil çeşitli hizmetlerde uygulanan azaltılmış vergi oranı %7, gelir vergisi %9 ya da %11 olarak gelire bağlı olarak uygulanmaktadır. Kurumlar vergisi %9’dur. Kişisel olarak Karadağ gelir vergisi kapsamında mülkiyet, sermaye kazançları, spor faaliyetleri ve telif hakları gibi kazançlar üzerinden %15 uygulanır. Vergi politikasının önlemleri kapsamında da beyan edilmemiş gelirin vergilendirilmesi, şirketler için nakit çekme vergisi kanunu, vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi konular gündeme getirilmiştir. Düzenlenen programlarla ilgili en güncel bilgiler için vergi yönetiminde uzman danışmanlarda destek almak, şirketlerin daha hızlı adapte olmasını sağlamaktadır.


Karadağ Vergi Yönetimiyle İlgili Sık Sorulan Sorular

Bir ülke için borçlanma yerine vergilerle kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi öncelikli tercih edilir. Karadağ küçük bir ekonomiye sahip olmakla beraber yabancı yatırımlarla bu ekonomiyi büyütmeye çalışmaktadır. Şeffaf ve adil bir vergi sistemine sahip bir vergi yönetimi işleyişi görünmektedir. Bu açıdan Montenegro vergi yönetimiyle ilgili vergi oranları dışında merak edilen bazı soruları da sizin için derledik. Karadağ’da iş kurmadan önce bu bilgilerden yararlanabilir ve ihtiyaç duyduğunuz destek için Monexperts ile iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcıdan farklı olarak farklı vergilendirmeye tabi tutulabilir mi?

Karadağ’da yabancı yatırımcı gerçek ya da tüzel kişi olabilir. İkisinin de aynı haklara sahip olduğu belirtilir. Karadağ’da %25 oranında yatırım sermayesine sahip olan yabancı tüzel ya da gerçek kişi şirket sahibi yabancı yatırımcı olarak kabul edilir. Bununla birlikte yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcıdan farklı olarak farklı vergilendirmeye tabi tutulamaz.

Karadağ’da vergi teşvikleri nelerdir?

Yeni kurulmuş, üretim faaliyetlerini ekonomik olarak az gelişmiş belediyelerde gerçekleştiren şirketler, iş operasyonlarının başlamasını takip eden ilk üç yıl için gelir vergisi ödemekten muaftır. Bu teşvik aynı zamanda ekonomik olarak az gelişmiş belediyelerde bir iş birimi kurmak isteyen diğer tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. Ekonomik faaliyet gerçekleştirmek amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu için, karın kuruluş hedeflerine ulaşmak için kullanması koşuluyla, vergi matrahı belli bir değerde düşürülebilir. Bununla ilgili bir uzmandan görüş alınabilir.

Hangi ülkeler ile çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşma imzalanmıştır?

Çifte vergilendirme, tek bir vergi konusu üzerinden birden fazla vergi alınması olarak tanımlanır. Küreselleşen dünya üzerinde sıkça görülen ve üzerinde tartışılan bir konudur. Bunun için taraf iki ülkeden birinde elde edilen gelirle ilgili olarak, devletin vergilendirme hakkı kapsamına ilişkin düzenleme amacıyla “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” uygulanır. Karadağ çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşma konusunda 42 farklı ülke anlaşma imzalamıştır. Bunların otuz altısı yürürlüktedir. Altı tanesi beklemede olarak belirtilmektedir. Yürürlükte olan anlaşmalar hangisi merak edenler için ülkeleri sıralayalım: Arnavutluk, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İran, İtalya, Kore, Kuveyt, Letonya, Makedonya, Malezya, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve İngiltere’dir.

Gayrimenkul vergileri nelerdir?

Gayrimenkul vergisi orantılı olarak uygulanır. Emlak alım vergisinin %3 olarak uygulandığı belirtilmektedir. Yerel yönetim birimleri taşınmaz mal kategorilerine göre gayrimenkul vergisi oranlarını belirleyebilir. 

Karadağ vergiler ve maliye yapısı gibi birçok konuda ve Karadağ’da şirket kurma avantajları hakkında merak ettikleriniz için Monexperts uzmanlığında bir değerlendirme yapabilirsiniz. Karadağ’da şirket kurmayı planlıyor ve nereden başlayacağınızı düşünüyorsanız Monexperts size yol gösterebilir. Gelişmiş bir muhasebe ve vergi danışmanlığı hizmetinden yararlanabilirsiniz.