Karadağ oturma izni için belirli şartlar ve usuller bulunur. Karadağ’da kalıcı oturma izni almak için başvuru sahibinin 1 yıllık çalışma izni ya da çalışma vizesi ile Karadağ’da 5 yıl boyunca yasal olarak yaşamış olması şartı aranır. 5 yıllık ikamet süreci boyunca Karadağ kalıcı oturum izni almak isteyen kişi toplamda 10 ay ya da ter seferde 6 ay boyunca Karadağ’da bulunmayabilir. 1 yıllık geçici Karadağ oturum izni ve çalışma izni bulunan kişilerin ise önceden polise bildirmek koşuluyla yılda 60 gün Karadağ dışında kalabilmektedir.

Montenegro oturum izni için bazı şartlar bulunur. Montenegro oturma izni için başvuru sahibinin geçerli bir seyahat belgesine sahip olması gerekir. Ayrıca Karadağ’da ve başvuru sahibinin kendi ülkesinde re’sen kovuşturulan bir suçtan dolayı yasal olarak 6 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması ve Karadağ’da geçimini sağlayacak belirli bir kaynağa sahip olması beklenir. Bu sayılanların dışında kişinin sağlık sigortası olması, belirli bir ikamet adresinin bulunması ve ulusal güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmaması gerekmektedir.


Karadağ Hangi Şartlarda Oturma İzni Verir?

Karadağ’da oturma izni şartları aşağıdaki gibidir;

Karadağ aile birleşimi ile oturum izni

Lise veya yüksek öğrenim için Karadağ oturum izni

Karadağ öğrenci değişim programı ile oturum izni

Karadağ mesleki eğitim oturum izni

Karadağ bilimsel araştırma faaliyetleri oturum izni

Karadağ’da tıbbi tedavi için oturum izni

İnsani nedenlerle Karadağ’da oturum izni

Yatırım yoluyla Karadağ’da oturum izni

Karadağ’da dini hizmetler için oturum izni


Karadağ’da Aile Birleşimi ile Oturma İzni Nasıl Alınır?

Karadağ’da aile birleşimi ile geçici oturma izni, bir Karadağ vatandaşının birinci dereceden aile üyesi olan yabancıya ya da Karadağ’da geçici ikamet izni bulunan bir yabancıya verilmektedir. Karadağ’da; eşler, eşlerin evlilik içi veya evlilik dışı çocukları, üvey çocukları ve 18 yaşına kadar evlat edinilmiş çocukları, aile birleşimi için birinci dereceden aile üyesi sayılmaktadır.

Aile birleşimi ile Karadağ’da oturum izni almak isteyen kişilerin hazırlaması gereken belgeler bulunur. Bunlar; geçerli pasaportun kopyası, eğitim belgesi, temiz bir adli sicil kaydı, bir Karadağ banka hesabında ödeme gücü kanıtı, evlilik cüzdanı, eşinin kimlik kartı fotokopisi, küçük çocuklar için doğum belgeleri, sağlık sigortası belgesi ve istihdam kanıtıdır. Kişinin bu belgeleri Karadağ İç İşleri Bakanlığına sunması gerekmektedir. Karadağ oturma izni ve aile birleşimi izni Karadağ İç İşleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. Geçici oturma izni başvuruları, başvuru tarihini takiben 40 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Kanunda aksi belirtilmedikçe, Karadağ geçici ikamet izni en fazla 1 yıl için verilmektedir.

Karadağ’da mevsimlik çalışma izni verilen yabancı vatandaşların aile fertlerine olana uygulamalar değişiklik göstermektedir.  Karadağ’da mevsimlik çalışma izni verilen yabancı vatandaşların aile fertlerine geçici oturma izni verilmemektedir.

Montenegro da oturma izni ve aile birleşimi yoluyla oturma izni, Karadağ vatandaşının ölümü halinde ve Karadağ’da en az üç yıl süren evliliğin sona ermesi durumunda uzatılabilmektedir. Evliliğin anlaşmalı evlilik olduğu tespit edilirse aile birleşimi ile geçici oturma izni verilmemektedir.


Karadağ’da İnsani Nedenlerle Oturma İzni Nasıl Alınır?

Geçici oturma izni insani nedenlerle verilir. Yabancıya destek ve koruma sağlayan uluslararası bir kuruluşun, sivil toplum kuruluşunun veya devlet makamının yeterli kanıtı temel alınarak verilmektedir. 2019 yılından itibaren mültecilerin kabulünden ve statülerinin belirlenmesinden tamamen sorumlu olan Karadağ İç işleri Bakanlığı, Karadağ’da uluslararası koruma sağlanan kişilere uygun desteği sağlamak için sınır polisi ile iş birliği içinde çalışmaktadır. Karadağ uluslararası anlaşmalara dayanarak kabul etmek zorunda olduğu bir yabancıya insani nedenlerle gerektiğinde geçerli bir dış seyahat belgesi olmaksızın Karadağ’a giriş izni verilmektedir. Bazı ülkelerin vatandaşları ise, yetkili bir makam tarafından verilmiş geçerli bir kimlik kartı veya uluslararası anlaşma düzenlemelerine göre kimliklerinin ve uyruklarının belirlenebileceği başka bir belge ile Karadağ’a girebilmektedir. İnsani gerekçelerle Karadağ iltica başvurusu kabul edilen yabancı, geçici oturma izni alması halinde, yasaya uygun olarak barınma, sağlık, istihdam, eğitim ve mali destek alma hakkına sahip olmaktadır.


Karadağ’da Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Karadağ’da gayrimenkul satın alma işlemlerini tamamlayan kişilerin, Montenegro’da oturum izni için başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Montenegro oturum izni almak için alınacak olan gayrimenkulün fiyatı için alt – üst sınır uygulanmamaktadır.

Karadağ’da ev alarak oturum izni elde etmek için kanunun gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.  Alınacak gayrimenkulün tabi olduğu gayrimenkul sertifikası gibi delillerin sunulması halinde Karadağ gayrimenkul oturma izni 1 yıllık bir süre için verilmektedir ve başvuru sahibi gayrimenkul sahibi olduğu sürece, oturma izni yıllık olarak yenilenmektedir.


Karadağ’da Arsa Alarak Oturma İzni Alınabilir Mi?

Karadağ’da arsa alarak oturum izni alınamamaktadır. Ancak konut, ticari işletme, otel ve restoran gibi tesislerin satın alınması söz konusu olursa oturum izni verilebilmektedir. Karadağ’da gayrimenkule dayalı oturum izni alabilmek için, satın alınan mülkün ikamet adresi olması gerekmektedir.

Karadağ’da arsa alarak oturum izni almak isteyen kişiler satın alınan arsa üzerine gayrimenkul inşa ettikten sonra, gayrimenkulün tapu sicilini kaydettirmeleri gerekmektedir. Gayrimenkul sahipliğine dayalı oturum izni almak için, başvuru sahibinin öncelikle Karadağ arsa fiyatları hakkında detaylı bir araştırma yapması gerekmektedir.


Karadağ’da İş Bularak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bir iş bularak Karadağ oturma kartı sahibi olmak için Karadağ’daki ikametgâh belgesi, sağlık sigortası, geçerli bir pasaportun fotokopisi, adli sicil belgesi, işveren ile yapılan iş sözleşmesi, işveren tarafından düzenlenen başvuran kişiye ait vergilerin ödenmiş olduğuna dair belge ve bazı durumlarda okul diploması sunulması gerekir.

Karadağ’da oturma ve çalışma izni için başvuran kişi ancak çalışma kayıt belgesinde yer alan işleri yapabilmektedir. Geçici oturma ve çalışma izninin türü ve şekli, Avrupa ve uluslararası standartlara uygun olarak Karadağ İç işleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.


Karadağ’da Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Karadağ’da oturma izni almak için ülkede yasal çalışma iznine sahip olunması gerekmektedir. Geçici oturma ve çalışma izni başvurusunun, başvuru sahibi tarafından şahsen Karadağ İç işleri Bakanlığı’na bağlı birimlere yapılması gerekir. Bazı istisnai durumlarda, Karadağ oturma ve Karadağ çalışma izni başvurusu, başvuru sahibinin işvereni tarafından da yapılabilmektedir.

Geçici oturma ve çalışma izni başvurusu, başvuru tarihini takip eden 20-45 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. 


Karadağ’da Bilimsel Faaliyetler için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Karadağ’a bilimsel araştırma faaliyetleri için gidecek olanların geçici oturum izni için hazırlaması gereken belgeler bulunmaktadır. Geçici oturum izni için kişinin kanunun gereklerini yerine getiren ve bilimsel araştırma kurumu, yüksekokul kurumu veya başka bir tüzel veya fiziki kuruluşla yaptığı sözleşmeyi Karadağ İç işleri Bakanlığına gerekli diğer evraklarla birlikte ibraz etmesi gerekmektedir.


Karadağ’da Uzun Süreli Oturum İzni Nasıl Alınır?

Karadağ’da uzun süreli oturum iznine başvurmak için yabancı uyruklunun, geçici oturma iznine dayalı bir izin başvurusunda bulunmadan veya sığınmayla ilgili yasaya uygun olarak onaylanmış ek koruma başvurusunda bulunmadan önce aralıksız 5 yıl boyunca Karadağ’da yasal olarak ikamet etmiş olması gerekir.

Karadağ uzun süreli oturma izni almak isteyen başvuru sahibinin; geçerli bir seyahat belgesine sahip olması, 6 aydan fazla hapis cezası bulunmaması, kendi geçimini sağlayabilmesi, sağlık sigortasına sahip olması, konaklama yeri bulunması ve ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı nedenleriyle herhangi bir kısıtlamasının olmaması gerekmektedir.

Gerekli evraklarla birlikte başvuru yapan vatandaşlara, Karadağ İç işleri Bakanlığı tarafından kalıcı oturum izni verilebilmektedir. Bakanlık bu izin için milli güvenlik ve kamu düzeni konularıyla ilgili, en geç 60 gün içinde bakanlığa görüşünü iletmek üzere Karadağ emniyet birimlerinin görüş istemektedir. Karadağ uzun süreli oturma izni başvuruları, ortalama 6 ay içinde karara bağlanmaktadır.